منو
بيشتر
مديريت مسكن و ساختمان

در حوزه مديريت مسكن و ساختمان تعداد 14 خدمت، احصاء و مستندسازي گرديده است.

نام اداره : اجرا و نظارت در امور مسكن

نام خدمات:

- نظارت وتحويل واحدها
- بررسي صورت وضعيت
- بررسي نقشه محوطه
- فرآيند نظارت بر عملكرد مشاورين
- فرايند بازرسي آسانسور
- گازكشي و بازرسي و نصب كنتور گاز مشتركين
- نصب انشعابات اب و و فاضلاب و برق
- تحويل كليد

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت مسكن و ساختمان
_________________________________________________________________

نام اداره : بررسي طرح هاي مسكن

نام خدمات:

- انتخاب مشاور به روش مناقصه
- تهيه .بررسي و اصلاح طرح و تائيد نقشه
- فرايند بررسي حق الزحمه

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت مسكن و ساختمان


_________________________________________________________________

نام اداره : برنامه ريزي ،تجهيز منابع و اقتصاد مسكن

نام خدمات:

- ثبت نام متقاضيان مسكن مهر و تحويل واحد


محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت مسكن و ساختمان
________________________________________________________________

نام اداره : نظام مهندسي

نام خدمات:

- ثبت نام و تشكيل پروندها جهت صدور و تمديد پروانه اشتغال بكار حقوقي سازمان نظام مهندسي و كارداني
- ثبت نام و تشكيل پروندها جهت صدور و تمديد پروانه اشتغال بكارحقيقي سازمان نظام مهندسي و كارداني


محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار-
روبروي ساختمان مخابرات - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي گيلان - مديريت مسكن و ساختمان
________________________________________________________________
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.