حریم شخصی افراد

بيانيه حفظ حريم شخصي  

كاربر گرانقدر؛

جهت استفاده از برخي خدمات ارائه شده در اين وب سايت، برخي اطلاعات شخصي كاربران اعم از نام و نام خانوادگي، آدرس و شماره تلفن، كد ملي و پست الكترونيكي كاربر اخذ مي گردد، لذا اطلاعات مذكور به مثابه حريم شخصي افراد تلقي شده و هرگز در اختيار هيچ سازمان، فرد يا وب سايت ديگري قرار نخواهد گرفت.

خدماتي كه در حال حاضر به صورت الكترونيك ارائه مي گردد و استفاده از آن خدمات مستلزم ارائه برخي اطلاعات شخصي كاربران مي باشد به شرح ذيل مي باشد :

- سامانه ثبت نام و واگذاري مسكن مهر

- سامانه توليدكنندگان مسكن و راه

- فرم الكترونيكي ثبت شكايات، انتقادات و پيشنهادات

- فرم الكترونيكي نظرسنجي از كاربران و همچنين مراجعين به اداره كل

به منظور افزايش سرعت بارگذاري صفحات و بهبود استفاده از خدمات مختلف وب سايت، از كوكي ها استفاده مي شود. كوكي، يك فايل متني با حجمي اندك است كه توسط اين وب سايت بر روي رايانه كاربر ذخيره مي شود. كاربر مي تواند با تغيير تنظيمات مرورگر به دلخواه، از استفاده از كوكي ها جلوگيري نمايد.

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.