منو
بيشتر
متون عمومي

فرصت هاي سرمايه گذاري

استان گيلان با حدود 9/0 درصد مساحت كل ايران، 1/92 درصد چاي، 6/37 درصد برنج، 2/76 درصد فندق، 1/85 درصد ابريشم، 60 درصد بادام زميني، 4/21 درصد زيتون، 7/2 درصد مركبات، 4/13 درصد گوشت ماهي خاوياري، 4 درصد گوشت مرغ، 1/5 درصد گوشت قرمز، 4/22 درصد آبزيان پرورشي و 15 درصد خاويار كشور را توليد مي نمايد.

اين استان داراي بندري براي بارگيري و تخليه كالا به ظرفيت 5/6 ميليون تن در سال مي باشد و نيز با دارا بودن يك منطقه آزاد تجاري با شش نوع كاربري مختلف و فرودگاه بين المللي و سه گمرك منطقه اي فعال و همچنين در دست احداث بودن، 200 كيلومتر راه آهن بين قزوين- رشت- انزلي جهت تكميل مسير كريدور شمال- جنوب، مزيت ويژه اي بخود گرفته و در كليه بخشهاي اقتصادي، قابليت سرمايه گذاري داخلي و خارجي را دارد و بستر براي فعاليتهاي اقتصادي، آماده و مهيا است. ذيلاً به مزيتهاي مختلف استان اشاره مي گردد:

 

  مزيت هاي جغرفيايي اقتصادي :

1-   برخورداري از موقعيت ممتاز جغرفيايي و قرار گرفتن در مسير كريدور نوستراك.

2-   همجواري با كشورهاي آسياي ميانه از طريق خاكي و آبي.

3-  برخورداري از منابع طبيعي و جنگلهاي انبوه و اقليم مستعد و خاك حاصلخيز كشاورزي و تالاب منحصر بفرد انزلي و سواحل زيباي دريايي.

4-   جاري بودن رودخانه هاي دائمي و پرآب سفيدرود، پل رود، كرگانرود، شفارود و ...

5-  وجود منطقه ويژه انزلي (كه با تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي به منطقه آزاد تجاري صنعتي تبديل شده است).

6-    قطب تجاري و كشاورزي از ديرباز تاكنون.

7-   آب و هواي معتدل و طبيعت زيبا.

8-   دسترسي دريائي به بنادر آستراخان و لاكان روسيه.

9-   كوتاهي مسير حمل و نقل از طريق گيلان.

 

  مزيت هاي توليدي و اقتصادي :

    1-  يكي از قطبهاي صنعتي كشور، بويژه در صنايع تبديلي كشاورزي و دريايي    و صنايع دارويي و سلولزي و نساجي (جزو ده استان اول كشور).

    2-   برخورداري از مواد اوليه براي توسعه صنايع تبديلي.

    3-   وجود صنايع بزرگ همچون كاغذ و نساجي و فولاد.

    4-   وجود شهركها و نواحي صنعتي در نقاط مختلف استان.

    5-  نيروي كار ماهر و تحصيل كرده و آماده كار در بخشهاي مختلف اقتصادي و          همچنين نيروي كار ارزان.

6-  منابع انرژي مصرفي ارزان نظير آب، برق، گاز و ...

 

  مزيت هاي زيرساختي :

1-  وجود 4 نيروگاه برق لوشان و رشت و نيروگاه آبي منجيل و نيروگاه بادي منجيل و شبكه هاي وسيع توزيع و انتقال برق در استان.

2-  مخازن ذخيره سوخت تا 200 ميليون ليتر، نفت سفيد، بنزين و نفت گاز جهت سوخت رساني به گيلان، اردبيل و غرب مازندران.

3-   برخورداري از شبكه هاي وسيع حمل و نقل جاده اي، فرودگاه بين المللي رشت و بنادر انزلي و آستارا.

4-   وجود بازارچه مرزي مشترك با كشور آذربايجان.

5-  وجود دانشگاهها و مراكز آموزش فني و حرفه اي و مؤسسات تحقيقاتي صنعتي و كشاورزي تأمين كننده نيروي انساني ماهر و متخصص در استان.

6-  اجراي برنامه اتوماسيون اداري و ايجاد ساختار فيزيكي و سخت فزار لازم براي توسعه تكنولوژي اطلاعات (ICT) در مركز اصلي استان.

7-   آزاد راه در شرف احداث قزوين- رشت .

8-   طرح احداث راه آهن قزوين- بندرانزلي.

9-   امكانات بندري و كشتيراني در منطقه انزلي.

 

  مزيت هاي تجاري خدماتي :

1-   وجود مركز خدمات سرمايه گذاري در استان.

2-   طرح در شرف احداث نمايشگاه دائمي عرصه خدمات و كالا.

3-   برخورداري از شبكه وسيع مؤسسات مالي، پولي و اعتباري (دولتي و خصوصي).

4-  وجود تشكلهاي دولتي و خصوصي در حوزه خدمات بازرگاني و اقتصادي نظير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، خانه صنعت، انجمن مديران صنايع و ...

5-   وجود دو گمرك در انزلي و آستارا و همچنين گمرك فرودگاه رشت.

6-    برخورداري از سيلوها، انبارها و سردخانه هاي مناسب.

7-   امكان واگذاري زمين براي سرمايه گذاري فعاليتهاي اقتصادي.

8-   امكان دسترسي به بازار 300 ميليون نفري كشورهاي آسياي ميانه.

 

       تسهيلات استان براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي

- پشتيباني و مساعدت در راستاي اخذ مجوزهاي لازم

- اعطاي تسهيلات درحد امكان

- كمك در استقرار واحدها درشهركها و نواحي صنعتي استان

- دارا بودن نيروي كار ماهر و متخصص

- ارائه مشاوره هاي لازم در زمينه هاي مختلف 

- وجود منابع معدني و نيمه صنعتي

- وجود مراكز خدمات سرمايه گذاري

- ايجاد بستر مناسب جهت برقراري همكاريهاي لازم شبكه هايوسيع مؤسسات مالي، پولي و اعتباريبا سرمايه گذاران.

- ايجاد تسهيلات لازم در ترانزيت، حمل ونقل داخليوخارجي كالاهاي توليدي، مواد خام و كالاهاي نيمه ساخته.

- ايجاد زمينه مناسب جهت همكاري تشكلهاي دولتي وخصوصي در حوزه خدمات بازرگاني و اقتصادي نظير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، خانه صنعت، انجمن مديران صنايع و اتحاديه بازرگانانبا سرمايه گذاران.

 

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.