منو
بيشتر
خدمات دستگاه - حوزه مدیرکل
حوزه مديركل


در حوزه مديركل، تعداد هفت خدمت، احصاء و مستندسازي گرديده است كه محل ارائه خدمات مذكور به شهروندان به شرح ذيل مي باشد :

نام اداره : اداره روابط عمومي

زمان انجام خدمت: يك الي دو روز كاري

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان - اداره روابط عمومي

فرايند مربوطه: اطلاع يابي و اطلاع رساني

________________________________________________________________________

نام اداره: اداره ارزيابي عملكرد و پاسخگويي

زمان انجام خدمت: بطور مداوم انجام مي گردد و عملكرد اداره كل در حوزه مذكور طي دوره هاي سه ماهه مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان - اداره ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

فرايند مربوطه: طرح تكريم ارباب رجوع

________________________________________________________________________

نام اداره: اداره عمران و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري

زمان انجام خدمت: بر اساس قرارداد.

محل مراجعه: رشت - ميدان گلسار - ساختمان شماره دو اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان - اداره عمران و بهسازي شهري

فراينده مربوطه:

- اجراي پروژه هاي بهسازي و نوسازي در محدوده بافت هاي فرسوده شهري
- تهيه طرح ساماندهي و توانمند سازي سكونتگاههاي غير رسمي
- مديريت تسهيلات ساخت مسكن در محدوده بافت هاي فرسوده شهري
-
تهيه طرح مطالعات بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري

________________________________________________________________________

نام اداره: اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات

محل مراجعه: رشت - ميدان دكتر حشمت - ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان

فراينده مربوطه: پشتيباني نرم افزاري و سخت افزاري

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.